Selamat Datang Di Blog MA Assalaam Maja

Sabtu, 27 Juli 2013

Peran Madrasah Dalam Pembangunan

Peran Madrasah dalam Pembangunan
A.      Pertumbuhan jumlah siswa  madrasah dari tahun ke tahun
       Pendataan secara terpadu pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama (madrasah) dimulai sejak tahun 1998. Saat ini data tersebut ditangani oleh bagian data dan informasi pendidikan setditjen Kelembagaan agama Islam. Jumlah lembaga yang berhasil didata dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Berikut data nasional jumlah siswa madrasah berdasarkan jenjang pendidikan  sepanjang 2007 sampai 2009.

Peranan Madrasah dalam membina etika dan moral bangsa

Peranan Madrasah dalam Memperkukuh Etika dan Moral Bangsa
          Sebagai sub system pendidikan nasional, madrasah tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang berciri khas keagamaan, tetapi lebih jauh madrasah dituntut pula memainkan peran lebih sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperkukuh etika dan moral bangsa.

Sejarah Madrasah Di Indonesia


Sejarah Madrasah di Indonesia
sejarah madrasah
madrasah adalah saksi perjuangan pendidikan yang tak kenal henti. Pada jaman penjajahan Belanda madrasah didirikan untuk semua warga.Sejarah mencatat , Madrasah pertama kali berdiri di Sumatram, Madrasah Adabiyah ( 1908, dimotori Abdullah Ahmad), tahun 1910 berdiri madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah  Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah schoel, Madrasah Tawalib didirikan Syeikh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang (1907). lalu, Madrasah Nurul Uman didirikan H.  Abdul Somad di Jambi.